CONDIŢII GENERALE


Garanţiile şi politica de retur SHD Plan nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, aşa cum sunt stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003. Compania SHD Plan se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate. Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale), într-un termen de 2 ani de la livrarea produsului, vor avea dreptul:
·să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată,într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 15 zile
calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsura este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
·să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiuneacontractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră.Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse. Noi oferim această garanţie pentru că avem încredere în produsele noastre. Prin urmare, orice defect de fabricaţie găsit la produsele este acoperit de serviciul de garanţie. Conform prevederilor art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi ale art. 2 pct. 2 din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, prezentele condiţii aferente garanţiilor oferite produselor SHD Plan se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activităţii lor profesionale sau comerciale.Prezenta garanţie reprezintă certitudinea calităţii unui produs şi se aplică oricărui produs SHD Plan achiziţionat în România.

Garanţia oferită de SHD Plan are ca scop: 
Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă se constată o lipsă de conformitate, un defect de fabricaţie sau de material. Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit.

Nota Bene:
Repararea sau înlocuirea se face pentru defecte găsite la/pe materialul
din care este confecţionat produsul sau orice defect de execuţie, în momentul în care se desface pachetul și dacă produsul se află în perioada de garanţie.

Termeni şi condiţii generale:
Pentru a beneficia de termenii şi condiţiile garanţiei produselor SHD Plan, trebuie să ţii cont de următoarele aspecte:
1.Magazinul SHD Plan oferă aceste garanţii produselor destinate a fifolosite înmod obişnuit, în condiţii normale.

Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă:
•Garanția nu se acordă produselor depozitate sau asamblate incorect, folositeinadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate. Garanția nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor
părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică
de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către
client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea
sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse
de depozitarea în condiţii de umiditate, curăţarea cu substanţe
neadecvate;
•Spargerea, zgârierea și ciobirea produselor din sticlă, materiale casante,oglindă, fețe uși și etajere;
•Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri
profesionale fără acordul companiei SHD Plan;
•Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire,
vopsire, lipirea altor repere).
2.Garanţia este valabilă începând cu data cumpărării produsului.

Durata garanţiei:

1.Garanţia generală este de 2 ani pentru mobilier, textileşi accesorii. Condiţiile garanţiei sunt stabilite ținând cont de faptul că produsul se va uza de-a lungul anilor în condiţii normale.

IMPORTANT:
Dacă observi vreun defect după ce ai cumpărat produsul, trebuie să faci osolicitare de înlocuire sau remediere a acestuia. În cazul în care unprodus a fost schimbat din motive de garanţie, acesta îşi păstrează termenii şi garanţia (care se vor aplica şi vor curge în mod corespunzător de la data schimbării).În cazul în care constaţi deteriorări (lovituri/defecte) la produsele livrate la domiciliu, trebuie să contactezi personalul , să suni la numărul de telefon: 0742-681.926 sau să ne scrii pe adresa de email: office@sweethomedesign.ro

Cum procedează compania SHD Plan pentru a rezolva problema?
Compania SHD Plan îşi rezervă dreptul de a retrage sau introduce parţial sau complet orice produs vândut în magazin. Clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă acesta sau părţi componente ale acestuia nu se mai află în gama de vânzare SHD Plan . În acest caz oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastră sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul achiziţiei.Pentru dovada achiziţiei, este obligatorie prezentarea bonului de casă sau a facturii fiscale. Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produse-lor sau utilizării acestora în scop profesional.

90 de zile
politică de retur*

Returnarea produsului în termen de 90 de zile de la achiziţie se poate face prin returnarea contravalorii acestuia, dacă produsul se returnează neasamblat, în ambalajul originial şi fără să prezinte semne de uzură, atât acestea cât şi accesoriile aferente. Este obligatoriu să prezinţi bonul fiscal.

Excepții:
1.Bateriile şi metrajele şi NU se returnează și NU se înlocuiesc decât
în lipsa de conformitate și doar însoțite de ambalajul original.
2.Plantele NU se returnează și NU se înlocuiesc.

Pentru mai multe informaţii, contactează departamentul
Relaţii clienţi.

*Politică de retur suplimentară faţă de drepturile legale. În cazul în carenu sunt îndeplinite criteriile de retur, magazinul SHD Plan îşi rezervă dreptul de a restitui contravaloarea produsului pe un card de retur valabil doar în magazinul SHD Plan sau chiar de a refuza achitarea contravalorii sau schimbarea produsului. Achitarea contravalorii returului se va face prin aceeaşi modalitate de plată utilizată la achiziţie.